Cena za plytvanie - ako by sme sa mohli mať, keby štát neplytval s verejnými zdrojmi?

Cena za plytvanie

Ako by sme sa mohli mať, keby štát neplytval s verejnými zdrojmi? Vyskladajte si vlastný balík plytvaní a pozrite sa na alternatívne využitie týchto zdrojov.

Za 4 roky sme identifikovali spolu 23 plytvaní s celkovou sumou 1 798 397 570 €.

1. krok: Vytvorte si zoznam plytvaní

Vyskladajte si vlastný balík plytvaní. Momentálne v ňom máte 117 600 000 €.

Nákup zbytočného softvéru

Plytvanie: 52 600 000 €
Ministerstvo financií sa rozhodlo predĺžiť kontrakt na dodanie softvéru od spoločnosti Microsoft, ktorý sa prevažne nevyužíva

Pôžička pre Košice

Plytvanie: 20 000 000 €
Vláda schválila Košiciam pomoc vo výške 20 miliónov eur. Mesto chce použiť peniaze na rekonštrukcie ciest, obnovu MHD a nový futbalový štadión.

Rekonštrukcia futbalových štadiónov

Plytvanie: 45 000 000 €
V roku 2012 Slovenský futbalový zväz pripravil projekt rekonštrukcie futbalových štadiónov, ktoré majú v súčasnosti údajne nedôstojné prostredie.

Prenájom kanc. priestorov pre Sociálnu poisťovňu

Plytvanie: 77 700 000 €
V roku 2009 sa Sociálna poisťovňa dohodla na prenájme jedného poschodia kancelárskych priestorov v Bratislave za výrazne nadhodnotenú sumu

Vytvoriť balík spomedzi všetkých 23 plytvaní

2. krok: Pozrite si výdavkové alternatívy

Ako by sa dalo namiesto týchto plytvaní využiť 117 600 000 €?

1 877 navyše vymenených kolenných kĺbov každý rok

ak o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ročne ušetríme na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme vymeniť 1 877 kolenných kĺbov (v roku 2010 bolo vymenených 2 198 kĺbov a k 31.3.2012 bolo na čakacej listine 6 210 pacientov)

zníženie verejného dlhu a vďaka tomu každoročne o 4 233 600  nižšie výdavky na úroky

za 117 600 000 € môžeme znížiť verejný dlh o 0,15 % HDP (na 55,05 % HDP), a ušetriť tak každý rok na úrokoch 4 233 600 €

o 0,94 % vyššie platy zdravotných sestier

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme zvýšiť platy všetkých zdravotných sestier o 0,94 %

o 36 % nižší dlh zdravotníckych zariadení

za 117 600 000 € môžeme znížiť dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR z 320 300 000 € na 202 400 000 €

Zobraziť všetkých 31 alternatív