Cena za plytvanie

Ako by sme sa mohli mať, keby štát neplytval s verejnými zdrojmi? Vyskladajte si vlastný balík plytvaní a pozrite sa na alternatívne využitie týchto zdrojov.

Za 4 roky sme identifikovali spolu 23 plytvaní s celkovou sumou 1 798 397 570 €.

1. krok: Vytvorte si zoznam plytvaní

Vyskladajte si vlastný balík plytvaní. Momentálne v ňom máte 400 000 000 €.

Odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní

Plytvanie: 400 000 000 €
Vláda schválila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike

Balík sociálnych opatrení

Plytvanie: 250 000 000 €
Premiér Robert Fico na sneme Smeru predstavil balík sociálnych opatrení, ktoré chce jeho vláda prijať v rokoch 2014 a 2015

Investičná pomoc pre Duslo Šaľa

Plytvanie: 58 000 000 €
Chemička plánuje vďaka investičnému stimulu modernizovať technológiu výroby čpavku, vplyv na zamestnanosť je však nejasný

Predražená dostavba Mochoviec

Plytvanie: 622 000 000 €
Predraženie výstavby nových blokov o 1,83 miliardy eur, pričom 34 % z týchto nákladov nesie štátny rozpočet

Vytvoriť balík spomedzi všetkých 23 plytvaní

2. krok: Pozrite si výdavkové alternatívy

Ako by sa dalo namiesto týchto plytvaní využiť 400 000 000 €?

13 nových nemocníc

za 400 000 000 € by sa na Slovensku mohlo postaviť 13 menších moderne vybavených nemocníc s poliklinikou

interaktívna tabuľa a 12 notebookov pre všetky triedy ZŠ a SŠ

za 400 000 000 € možno vybaviť každú z 33 261 tried na základných a stredných školách interaktívnou tabuľou, projektorom a 12 notebookmi

33 km nových diaľnic a rýchlostných ciest

za 400 000 000 € by sa na Slovensku mohlo postaviť 33 km nových diaľnic a rýchlostných ciest

odstránenie dioptrií 298 507 ľuďom

za 400 000 000 € by bolo možné laserom bezpečne odstrániť dioptrie 298 507 ľuďom na oboch očiach

Zobraziť všetkých 31 alternatív