Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

Výdavkové alternatívy

 
 Zdravotníctvo
3 nové nemocnice

za 117 600 000 € by sa na Slovensku mohli postaviť 3 menšie moderne vybavené nemocnice s poliklinikou

 Zdravotníctvo
odstránenie dioptrií 67 392 ľuďom

za 117 600 000 € by bolo možné laserom bezpečne odstrániť dioptrie 67 392 ľuďom na oboch očiach

 Zdravotníctvo
kompletná oprava chrupu pre 13 303 ľudí

za 117 600 000 € by bolo možné kompletne zrekonštruovať chrup modernými implantátmi (mostíky a korunky) 13 303 ľuďom

 Zdravotníctvo
235-lôžková špičková nemocnica

za 117 600 000 € by sa na Slovensku mohla postaviť špičková nemocnica s 235 lôžkami

 Zdravotníctvo
31 zrekonštruovaných nemocníc

za 117 600 000 € by bolo možné vykonať komplexnú rekonštrukciu v 31 stredne veľkých nemocniciach

 Zdravotníctvo
68 nových najkvalitnejších CT prístrojov

za 117 600 000 € by bolo možné nakúpiť 68 najkvalitnejších CT zariadení na trhu

 Zdravotníctvo
58 nových prístrojov na MR

za 117 600 000 € by bolo možné nakúpiť 58 zariadení na magnetickú rezonanciu

 Zdravotníctvo
462 nových mamografov

za 117 600 000 € by bolo možné nakúpiť 462 mamografov (najmenej 4 mamografy pre každú nemocnicu v SR)

 Zdravotníctvo
o 36 % nižší doplatok pri lieku, za ktorý sa najviac dopláca

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme znížiť doplatok pri Detralexe (liek, za ktorý sa najviac dopláca) z 16,52 € na 11,34 € za 1 balenie

 Zdravotníctvo
o 36 % nižší dlh zdravotníckych zariadení

za 117 600 000 € môžeme znížiť dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR z 320 300 000 € na 202 400 000 €

 Zdravotníctvo
21 odborníkov na non-stop telefonickej linke

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme zriadiť 21 poradných non-stop telefonických liniek na odborníkov

 Zdravotníctvo
o 26 % viac zdrojov pre LSPP

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme navýšiť zdroje pre Lekársku službu prvej pomoci o 26 % (t.j. na 1,26-násobok)

 Zdravotníctvo
309 nových zdravotných sestier

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme zvýšiť počet zdravotných sestier o 309 (teda o 0,94 %)

 Zdravotníctvo
o 0,94 % vyššie platy zdravotných sestier

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme zvýšiť platy všetkých zdravotných sestier o 0,94 %

 Zdravotníctvo
2 051 navyše vymenených bedrových kĺbov každý rok

ak o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ročne ušetríme na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme vymeniť 2 051 bedrových kĺbov (v roku 2010 bolo vymenených 4 970 kĺbov a k 31.3.2012 bolo na čakacej listine 6 160 pacientov)

 Zdravotníctvo
1 877 navyše vymenených kolenných kĺbov každý rok

ak o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ročne ušetríme na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme vymeniť 1 877 kolenných kĺbov (v roku 2010 bolo vymenených 2 198 kĺbov a k 31.3.2012 bolo na čakacej listine 6 210 pacientov)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie