Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

31 zrekonštruovaných nemocníc

za 117 600 000 € by bolo možné vykonať komplexnú rekonštrukciu v 31 stredne veľkých nemocniciach

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená informácia o nákladoch na rekonštrukciu nemocnice v Starej Ľubovni. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu nemocnice s 212 lôžkami vrátane nákupu moderného prístrojového vybavenia a modernizácie IKT technológií.

Poznámka: Nemocnica v Starej Ľubovni pokrýva celý okres Stará Ľubovňa s približne 52 tisíc obyvateľmi.

Zdroje informácií:
http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/145911
http://nspsl.sk/Downloads/Vyrsprava2011.pdf

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie