Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

o 36 % nižší dlh zdravotníckych zariadení

za 117 600 000 € môžeme znížiť dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR z 320 300 000 € na 202 400 000 €

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená sumárna výška dlhu zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR k 30.11.2012 (320 000 000 €).

Zdroj informácií:
http://zdravezdravotnictvo.etrend.sk/udalosti-a-novinky/nemocnice-strasi-dlh-viac-ako-tristo-milionov-eur.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6680271/dlh-nemocnic-je-uz-vyse-300-milionov-eur.html
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastny_material_doc.pdf?instEID=51&attEID=46092&docEID=248976&matEID=5242&langEID=1&tStamp=20120620131821753 (starší údaj k 31.12.2011)

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie