Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

68 nových najkvalitnejších CT prístrojov

za 117 600 000 € by bolo možné nakúpiť 68 najkvalitnejších CT zariadení na trhu

Ako východisko pri výpočte slúži cena špičkového CT prístroja, schopného vykonať akvizíciu 320 obrázkov, pochádzajúca z prehľadu obstarávaní prístrojov CT slovenskými a českými nemocnicami. Cenu uvedenú v zdroji (1,43 mil. eur) sme navýšili o DPH vo výške 20 % a získali tak výslednú cenu 1,716 mil. eur.

Zdroj informácií:
http://blog.etrend.sk/transparencyblog/2012/11/02/dakujeme-konkurenciu-neberieme-2/

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie