Ako lepšie sa dá využiť 117&600&000 €?

 

 
 Verejné financie

zníženie verejného dlhu a vďaka tomu každoročne o 4 233 600  nižšie výdavky na úroky

za 117 600 000 € môžeme znížiť verejný dlh o 0,15 % HDP (na 55,05 % HDP), a ušetriť tak každý rok na úrokoch 4 233 600 €

Ako východisko pri výpočte slúžia údaje obsiahnuté v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017. Tento materiál prognozuje HDP Slovenska na rok 2014 vo výške 74,5 mld. eur a verejný dlh (maastrichtský hrubý dlh verejnej správy) ku koncu roka 2014 na úrovni 55,20 % HDP. Za 117 600 000 eur teda môžeme znížiť verejný dlh o 0,15 % HDP - ku koncu roka 2014 by tak verejný dlh predstavoval 55,05 % HDP (miesto ministerstvom odhadovaných 55,20 %).

Týmto znížením dlhu sa v neposlednom rade dosiahne aj každoročná úspora na úrokoch vo výške 4 233 600 eur. Pri výpočte úrokovej úspory sme využili implicitnú úrokovú sadzbu na dlh na rok 2014 na úrovni 3,6 % uvedenú v dátovej prílohe k Správe o udržateľnosti verejných financií.

Zdroje informácií:
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2014)
Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie