Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

309 nových zdravotných sestier

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme zvýšiť počet zdravotných sestier o 309 (teda o 0,94 %)

Pri výpočte vychádzame z posledného dostupného údaju o počte zdravotných sestier na Slovensku - 32 745 (k 31.12.2010). Mesačnú hrubú mzdu pre nové sestry v roku 2013 predpokladáme vo výške 842 eur (priemerná mzda z roku 2011 dvakrát navýšená o 5 %). Ročnú cenu práce na 1 sestru uvažujeme ako 12 mesiacov krát hrubá mzda 842,31 eur krát 1,352 (navýšenie o odvody zamestnávateľa) = 13 666 eur.

Poznámka: Vypočítaný počet nových sestier je udržateľný dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by inak boli použité na odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní.

Zdroj informácií:
http://zdravezdravotnictvo.etrend.sk/reforma-legislativa-politika/parlament-odsuhlasil-sestram-vyssie-platy.html

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie