Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

o 0,94 % vyššie platy zdravotných sestier

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme zvýšiť platy všetkých zdravotných sestier o 0,94 %

Pri výpočte vychádzame z posledného dostupného údaju o počte zdravotných sestier na Slovensku - 32 745 (k 31.12.2010) a predpokladu pre mesačnú hrubú mzdu sestier v roku 2013 vo výške 842 eur. Ročnú cenu práce všetkých 32 745 sestier uvažujeme ako 32 745 sestier krát 12 mesiacov krát hrubá mzda 842,31 eur krát 1,352 (navýšenie o odvody zamestnávateľa) = 447 481 000 eur.

Poznámka: Vypočítané zvýšenie platov je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by inak boli použité na odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní.

Zdroj informácií:
http://zdravezdravotnictvo.etrend.sk/reforma-legislativa-politika/parlament-odsuhlasil-sestram-vyssie-platy.html

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie