Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

o 36 % nižší doplatok pri lieku, za ktorý sa najviac dopláca

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme znížiť doplatok pri Detralexe (liek, za ktorý sa najviac dopláca) z 16,52 € na 11,34 € za 1 balenie

Základom výpočtu je rebríček top 100 liekov vydaných na recept podľa celkovej úhrady zdravotných poisťovní v roku 2010. Tento rebríček vychádza zo spotrebovaného počtu balení (r. 2010) a ceny za 1 balenie lieku (k 1.4.2011), ktorá sa ďalej člení na úhradu zdravotnej poisťovne a doplatok pacienta. Na základe týchto údajov sme určili pre každý z uvedených 100 liekov celkovú sumu doplatkov pacientov za všetky spotrebované balenia. Po zoradení liekov podľa celkovej sumy doplatkov pacientov sme vybrali 50 liekov, na ktoré sa v roku 2010 najviac doplácalo. Pre tieto lieky sme dohľadali ich aktuálne ceny za 1 balenie k 1.1.2013 (vrátane rozdelenia na úhradu zdravotnej poisťovne a doplatok pacienta) a následne sme opäť vypočítali celkové sumy doplatkov za jednotlivé lieky a rebríček zoradili. Výsledkom je tak aktuálny odhad toho, za ktoré lieky pacienti v súčasnosti sumárne najviac doplácajú. Na základe týchto výpočtov ďalej uvádzame, pri koľkých liekoch by bolo možné úplne zrušiť či znížiť doplatok (v zoradení od lieku s najvyššou sumou doplatkov).

Pre úplnosť uvádzame prehľad 20 liekov, na ktoré sa najviac dopláca, vrátane informácie o počte spotrebovaných balení (r. 2010), úhrade zdravotnej poisťovne za balenie k 1.1.2013 (ÚZP), doplatku pacienta k 1.1.2013 (DOP) a odhadovanej celkovej sume doplatkov za rok (CSD). Každý návštevník webu si na základe prehľadu môže vybrať vlastnú množinu liekov, pri ktorých by uvítal zrušenie doplatkov.

#názovformapočet baleníÚZP (€)DOP (€)CSD (€)
1.Detralextbl flm 60x500 mg816 3850,0016,5213 486 694
2.PRESTARIUM A 5 mgtbl flm 30x5 mg475 7644,065,772 745 163
3.Preductal MRtbl mod 60x35 mg570 5927,724,022 293 779
4.NEORECORMON 30000 IUsol inj 4x0,6 ml5 953574,80352,752 099 920
5.Noliprel forte Atbl flm 30x5mg/1,25mg292 6816,646,451 887 796
6.TENAXUMtbl 30510 9426,503,251 660 563
7.CRESTOR 10 mgtbl flm 28x10 mg110 73810,5812,001 328 856
8.Tarkatbl obd 28x180mg/2mg232 2037,205,711 325 881
9.Vesicare 5mgtbl. flm. 30 x 5mg93 70120,5913,841 296 821
10.ANOPYRIN 100 mgtbl 56x100 mg1 620 5571,990,791 280 240
11.VESSEL DUE Fcps 50x250lsu227 35119,755,341 214 054
12.AFLAMILtbl flm 60x100 mg191 6478,575,571 067 475
13.PRESTARIUM A 10 mgtbl flm 30x10 mg145 5978,127,251 055 580
14.LAGOSAtbl obd 100176 12210,675,871 033 839
15.LUSOPRESStbl 28x20 mg636 2063,631,611 024 292
16.IMUNORlyo 4x10mg93 22732,710,91 016 174
17.ATACAND PLUS 16/12,5 mgtbl 2892 75411,3110,951 015 656
18.Tarka 240mg/4mgtbl flm 28x240mg/4mg170 19511,365,891 002 448
19.IPATON 250 mgtbl flm 60x250 mg127 8316,007,34938 285
20.COAPROVEL 300/12,5 mgtbl flm 28x300/12,5mg86 07112,610,01861 575

Poznámka: Vypočítané zrušenie či zníženie doplatkov je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by inak boli použité na odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní.

Zdroje informácií:
Ministerstvo zdravotníctva SR
http://www.cenyliekov.sk

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie