Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

o 26 % viac zdrojov pre LSPP

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme navýšiť zdroje pre Lekársku službu prvej pomoci o 26 % (t.j. na 1,26-násobok)

Ako východisko pri výpočte slúži zverejnená informácia o nákladoch na zabezpečenie Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v roku 2010. Údaj zahŕňa náklady na LSPP pre dospelých, LSPP pre deti a dorast a aj LSPP zubnolekársku.

Poznámka: Vypočítané zvýšenie nákladov je udržateľné dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by inak boli použité na odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní.

Zdroj informácií:
http://i.sme.sk/cdata/2/60/6081872/koncepcia.pdf

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie