Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

1 877 navyše vymenených kolenných kĺbov každý rok

ak o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ročne ušetríme na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme vymeniť 1 877 kolenných kĺbov (v roku 2010 bolo vymenených 2 198 kĺbov a k 31.3.2012 bolo na čakacej listine 6 210 pacientov)

K 31.3.2012 bolo evidovaných na čakacej listine na výmenu kolenného kĺbu 6 210 pacientov (v roku 2010 bolo vykonaných 2 198 primárnych implantácii). Využitie dodatočných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia počtu výmen kolenných kĺbov by malo potenciál viesť k rýchlemu zániku čakacej listiny na výmenu tohto kĺbu.

Ako východisko pri výpočte slúži aritmetický priemer cien dostupných TEP (totálnych endoprotéz) kolenného kĺbu uvedených v materiáli MZ SR (priemer XC2.1 - XC2.10; ceny platné k začiatku r. 2013). Takto určená priemerná cena TEP kolenného kĺbu činí 2 254,72 eur.

Poznámka: Vypočítaný počet vymenených kĺbov je udržateľný dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by inak boli použité na odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní.

Zdroje informácií:
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/kategorizacia/zkszm/201301/Zoznam_SZM_januar_2013.xls
http://www.hpi.sk/cdata/Documents/Analyza_cakacich_listin.pdf
http://sar.mfn.sk/file/subory/SAR_2010.pdf

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie