Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

21 odborníkov na non-stop telefonickej linke

ak radšej o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ušetríme každý rok na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme zriadiť 21 poradných non-stop telefonických liniek na odborníkov

Pri výpočte sme použili predpoklad, že na zriadenie jednej non-stop telefonickej linky je potrebné zamestnať 4 lekárov-odborníkov, každého s mesačnou hrubou mzdou 3 000 eur. Ročné náklady na zriadenie 1 linky by potom predstavovali približne 12 mesiacov krát 4 odborníci krát hrubá mzda 3 000 eur krát 1,352 (navýšenie o odvody zamestnávateľa) = 194 688 eur.

Poznámka: Vypočítaný počet non-stop telefonických liniek je udržateľný dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by inak boli použité na odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní.

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie